دریاچه های کرج

در شمال شهر کرج و در ۲۵ کیلومتری جادهٔ کرج به چالوس، سدی به نام امیر کبیر یا کرج واقع شده که در بین سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ به عنوان اولین سد چند منظورهٔ کشور ساخته شد. این سد بخش زیادی از آب شرب مصرفی تهران را تامین میکند که با دریاچه ۴۰۰۰ هکتاری…