رودخانه های کرج

رودخانه کرج از کوه های سر به فلک کشیده رشته کوه‌های البرز سرچشمه می گیرد و این رودخانه در امتداد جاده کرج – چالوس روان است.رودخانه کرج از ۸ تا ۱۵ متر عرض و ۱ الی ۲ متر عمق دارد. دِبی متوسط آب این رودخانه ۱۷ مترمکعب در ثانیه است که این مقدار در تابستان…