کاخ ها و عمارت های کرج

از بناهای باقی مانده دوره قاجاریه، کاخ سلیمانیه می باشد که امروزه قسمتی از دانشکده کشاورزی است. در زمان فتحعلی‌شاه پسر او سلیمان‌میرزا، دستور ساخت عمارت سلیمانیه را در بین سال‌های ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۷ هجری قمری داد تا بتواند در تابستان ها در آن زندگی کند. محمد حسین خان نظام الدوله اصفهانی (صدر اصفهانی) کار بنای…

در جاده جاده چالوس و در دره گل کیله می توان بقایا و مخروبه کاخی مربوط به دوره قاجاریه را مشاهده کرد. در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ناصرالدین شاه دستور ساخت عمارتی برای اقامت تابستانی خود صادر کرد و سپس آقا محمد ابراهیم معمار، آن را بنا کرد. معماری این بنا بسیار زیبا طراحی شده…

کاخ مروارید در مهرشهر کرج، بلوار امام خمینی واقع شده است. این کاخ مربوط به دوره پهلوی می باشد که توسط یکی از بزرگ ترین معماران جهان، «فرانک لوید رایت» برای شمس پهلوی ساخته شده و از دید معماری یکی از شاهکارهای معماریه جهان است. این بنا شامل فضاهای متعددی از جمله سالن طلایی بار،…