شهر کنگاور (Kangavar)

توضیحاتی درباره کنگاور

شهر کنگاور (Kangavar) در استان کرمانشاه واقع شده است.