شهر کوار (Kovar)

توضیحاتی درباره کوار

شهر کوار (Kovar) در استان فارس واقع شده است.