شهر گناباد (Gonabad)

توضیحاتی درباره گناباد

شهر گناباد (Gonabad) در استان خراسان رضوی واقع شده است.